Yrittäjyyden voimaa Missourissa ja Oulussa

Rohkeus on sitä, että tekee vaikka pelottaisi. Ja rohkeus on yrittäjyyden takana oleva voima. Yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys yhdistävät ja luovat hyvää kaikkialla. Ne avaavat mahdollisuuksia, joita ei muuten voisi saavuttaa. Tämän olen saanut kokea niin opiskeluvuosinani Yhdysvalloissa kuin Suomessa maahanmuuttajayrittäjien parissa.

Missouri Valley Collegessa näin ensimmäistä kertaa, mitä uutta yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys voivat luoda ja mitä kaikkea hyvää ne voivat antaa ihmisille. Neljän opiskeluvuoden aikana huomasin, kuinka paljon Yhdysvalloissa on yrittäjähenkistä ajattelua. Opiskelijat kehittelivät liikeideoita ja miettivät, millaisen yrityksen he perustaisivat valmistumisen jälkeen. Vaikutti siltä, että suurin osa yliopistomme opiskelijoista halusi perustaa oman yrityksen. Ja vaikka kaikki eivät sitä tekisikään, vahva yrittäjähenkisyys loi ainulaatuisen ilmapiirin, josta oli helppo lähteä elämässä eteenpäin etsimään omaa polkuaan.

Yrittäjyyskurssin ansiosta on syntynyt jo monia upeita tarinoita, jotka alkoivat osallistujien ideoista ja unelmista.

Koulussamme järjestettiin vuosittain Maastrichtin yrittäjyysinstituutti -tapahtuma, jossa tavoitteena on edistää ennakkoluulottomuuden ja luovuuden ilmapiiriä. Mukana oli vierailevia puhujia ja eri aloilla toimivia yrittäjiä Yhdysvalloista ja Euroopasta. Luennot, seminaarit ja round table -keskustelut olivat minulle vuoden kokokohtia. Pääsin kuuntelemaan koulumme entisten opiskelijoiden menestystarinoita yrittäjyydestä. Tilaisuuden jälkeen oli vielä mahdollisuus keskustella yrittäjien kanssa pienemmissä ryhmissä – eihän sitä suomalaisena uskaltanut kaikkien kuullen kysymyksiä esittää! 😊

Yrittäjyys on ollut vahvasti läsnä elämässäni myös opiskeluajan jälkeen. Olen esimerkiksi saanut olla mukana Oulussa Startup Refugeesin toiminnassa. Järjestöllä on ollut jo useamman vuoden Yrittäjyyskurssi (Business Program), joka tarjoaa tukea maahan muuttaneille, jotka haluavat toteuttaa oman liikeidean. Osallistujilla voi olla idea tai unelma omasta yrityksestä, tai heillä saattaa jo olla yritys ja tarve tuelle liiketoiminnan aloittamisessa. Yrittäjyyskurssin ansiosta on syntynyt jo monia upeita tarinoita, jotka alkoivat osallistujien ideoista ja unelmista. Nyt nämä osallistujat pyörittävät omia yrityksiään. On tärkeää tuoda julki näitä tarinoita, koska joku voi juuri siitä saada idean ja kipinän yrittäjyyteen.

Miten voisimme luoda ilmapiiriin, joka rohkaisee yrittäjämäiseen ajatteluun ja lähtemään yrittäjäksi? Ainakin murtamalla yrittäjyyteen liittyvää turhaa vastakkainasettelua ja stereotypioita, sekä tuomalla selkeämmin esille kaiken sen tuen, jota on tarjolla yrittäjiksi aikoville.

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa yrittäjät pärjäävät parhaiten, kun heillä on aktiivisia kumppaneita ja laaja kontaktiverkosto.

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa yrittäjät pärjäävät parhaiten, kun heillä on aktiivisia kumppaneita ja laaja kontaktiverkosto. Haluaisin, että voimme myös Fenniassa entistä enemmän auttaa uusia yrittäjiä ja yrittäjyyttä pohtivia resursseillamme ja tietämyksellämme. Yhteistyömme yrittäjien kanssa on ollut merkittävä osa 140-vuotista historiaamme ja menestystämme, ja se jatkuu vahvana nyt ja tulevaisuudessa. Yksi unelmani on, että olisimme mukana opiskeluaikojeni kaltaisessa vuosittaisessa yrittäjyysinstituutissa sellaisten tahojen kanssa, jotka haluavat auttaa uusia yrittäjiä heidän haasteissaan.

Kannustan kaikkia teitä, jotka autatte työllänne yrittäjiä menestymään paremmin. Ja yrittäjät – teette äärimmäisen tärkeää työtä! Teistä huokuu aina tekemisen meininki, joka luo yrittäjämäistä ilmapiiriä yhteiskuntaan ja tarttuu kaikkiin muihin. Ja ennen kaikkea sinulle, yrittäjyydestä kiinnostunut tai yrittäjäksi aikova haluan sanoa: Antaa mennä! Tartu rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin. Unelmoi, kokeile uutta ja yritä!

Esa Ikonen

Johtaja, yrittäjäpalvelut, Fennia