Startupit ja kestävän kehityksen tavoitteet — eriarvoisuuden vähentäminen skaalautuvalla liiketoiminnalla

Vuonna 2015 Yhdistyneet Kansakunnat kodifioivat 17 uhkaavaa maailmanlaajuista haastetta kestävän kehityksen tavoitteiksi (SDG:t, Sustainable Development Goals). Tavoitteilla pyritään liittämään massiviisiin ekologisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin konkreettisia, mitattavia alatavoitteita. Ikävä kyllä, monessa tapauksessa tavoitteista on tullut vain värikkäitä laatikoita, joita yritykset voivat hyödyntää tehdäkseen — usein perättömiä — väitteitä toimintojensa kestävyydestä.

Jos yritys haluaa todella hyödyntää SDG:itä, sen täytyy ohjata toimintonsa ratkaisemaan jotain tiettyjä alatavoitteita, sillä ne kertovat konkreettisesti mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii. Kestävän kehityksen tavoitteilla on yhteensä 169 alatavoitetta ja 231 indikaattoria, joita käytetään mittaamaan niissä edistymistä. Olemassa olevien yritysten voi olla vaikeaa uudelleensuunnata toimintonsa alatavoitteiden saavuttamista kohti, mutta uusien yritysten osalta tilanne on toinen. Näille yrityksille SDG:iden alatavoitteet tarjoavat tilaisuuden kehittää uudenlaista yritystoimintaa, jossa liikevaihto muodostuu suoraan alatavoitteisiin liittyvien ongelmien parissa työskentelystä.

Startupit ovat hyvin lupaava uusien yritysten tyyppi SDG-kontekstissa.

Startupit ovat hyvin lupaava uusien yritysten tyyppi SDG-kontekstissa — ne kehittävät usein radikaalejakin uusia innovaatioita, ja niihin on sisäänrakennettu tavoite eksponentiaaliseen kasvuun ja skaalautuvuuteen. Siinä missä keskisuuri yritys voi mahdollisesti ratkaista pienen ihmisjoukon kestävyyteen liittyviä ongelmia, startupeilla on potentiaali kasvaa nollasta miljardin euron arvoiseksi muutamassa vuodessa. Jos startupin liiketoiminta keskittyy SDG:iden alatavoitteiden ratkaisemiseen, räjähtävä kasvu liikevaihdossa tarkoittaa myös räjähtävää kasvua ekologisessa tai yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa.

Tavoite 10 pyrkii vähentämään eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Kuva: un.org

Yksi tärkeimmistä tavoitteista on SDG10: ”Eriarvoisuuden vähentäminen”, joka pyrkii vähentämään eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Tavoitteena on tasaisempi pelikenttä kaikille, riippumatta tulotasosta, sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, vammaisuudesta tai mistään muusta taustatekijästä. Vaikka tavoite vaatii paljon työtä päättäjiltä, jotkut sen alatavoitteista voivat myös tarjota liiketoimintamahdollisuuksia.

SDG10 koostuu kymmenestä alatavoitteesta. Jotkut niistä, kuten 10.4 ja 10.5, liittyvät käytäntöihin ja säännöstelyyn ja vaativat hallinnollista työtä sekä lobbausta kansainvälisiltä vaikuttajilta. Toiset, kuten 10.2 ja 10.6, puolestaan tarjoavat houkuttelevia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Osatavoite 10.2. pyrkii edistämään ”kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista ja kannustaa siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.” Siihen liittyvä indikaattori seuraa ihmisiä, jotka elävät kansainvälistä mediaanipalkkaa alemmilla tuloilla iän, sukupuolen ja vammaisuuden mukaan.

Startup voisi pyrkiä kohti osatavoitetta luomalla erityisesti aliedustetuille ryhmille suunnattuja ratkaisuja. Esimerkiksi näille ryhmille kohdennetut mikrotyöhön, mikrorahoitukseen tai yhteisöllisiin kauppapaikkoihin liittyvät palvelut voivat tarjota kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Joka kerta, kun mikrotyöläinen tai verkkokauppias onnistuisi tienaamaan mediaanipalkkaa enemmän, startupin yritystoiminta liikuttaisi osatavoitteen 10.2. indikaattorin neulaa ja edesauttaisi siten SDG10:n toteutumista.

Osatavoitteen 10.6. pyrkimys on puolestaan ”turvata kehitysmaiden parempi edustus ja ääni kansainvälisten talous- ja rahoitusinstituutioiden päätöksenteossa entistä tehokkaampien, uskottavampien, vastuullisempien ja legitiimiempien instituutioiden kehittämiseksi”. Indikaattorina toimii kehittyvistä maista tulevien jäsenien ja näiden äänimäärien osuus kansainvälisissä organisaatioissa. Startup voisi esimerkiksi rakentaa rekrytointi- tai kykyjenmetsästysyrityksen, jonka avulla indikaattorin seuraamat organisaatiot voisivat löytää parhaat potentiaaliset työntekijät. Kehittyvien maiden edustuksen lisääminen kansainvälisissä organisaatioissa voisi puolestaan luoda tilaisuuksia lisätä kyseisten maiden edustaja- tai äänimääriä näissä organisaatioissa. Jokainen onnistunut rekrytointi parantaisi olosuhteita ottaa askel lähemmäs osatavoitteen 10.6 saavuttamista.

Alatavoitteiden ja niiden liiketoiminnalle — ja erityisesti startupeille — tarjoamien mahdollisuuksien analysointi on jatkuva, käynnissä oleva prosessi.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten startup voisi pyrkiä rakentamaan skaalautuvaa liiketoimintaa päästääkseen mitattavasti lähemmäs SDG10:n alatavoitteen toteutumista siihen liittyvän indikaattorin kautta. YK:n mukaan SDG:t tarjoavat yhteensä jopa 12 biljoonan dollarin arvostat liiketoimintamahdollisuuksia. Alatavoitteiden ja niiden liiketoiminnalle — ja erityisesti startupeille — tarjoamien mahdollisuuksien analysointi on jatkuva, käynnissä oleva prosessi.

Tasavertaisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille on yksi kriittisimmistä kestävän kehityksen haasteista, sillä se myötävaikuttaa useimpiin — ellei kaikkiin — muihin, aina koulutuksesta terveyteen ja mahdollisuuksiin kohdata ekologisia ja yhteiskunnallisia haasteita. Vaikka SDG10:n alatavoitteiden saavuttaminen vaatii jatkuvaa ja aktiivista panosta hallituksilta, kansalaisjärjestöiltä ja olemassa olevilta yrityksiltä, voi myös uusilla kasvuyrityksillä olla merkittävä vaikutus. Uudenlaisen, skaalautuvan ja alatavoitteiden saavuttamiseen keskittyvän liiketoiminnan kehittäminen voi johtaa uusiin, yllättäviin ja nopeasti leviäviin tapoihin saavuttaa tasapuolisempi ja kaikki huomioon ottavampi maailma.

Lauri Järvilehto

Aalto Ventures Program-ohjelman työelämäprofessori ja ohjelmajohtaja

Lainaukset: www.ykliitto.fi/eriarvoisuuden-vahentaminen

Lue lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista täältä.