Luovuus ja yrittäjämäisyys vahvemmin osaksi yritysten ongelmanratkaisua

Miksi luovuutta ja yrittäjämäisyyttä tarvitaan ratkomaan yhteiskunnan viheliäisiä ongelmia? Vastaus löytyy yhteiskunnan keskeneräisyydestä. 

Jos yhteiskunnan ongelmiin olisi helppoja ratkaisuja, olisimmeko yhteiskuntana valmiita? Väitän, että myös suurten yritysten tulisi hyödyntää toiminnassaan vahvemmin yrittäjämäisyyttä ja luovaa ongelmanratkaisua.

Olen urallani työskennellyt yrittäjäorientoituneiden ja poikkitieteellisten tiimien kanssa. Olen työssäni huomannut, että motivaatio yrittäjyyteen ei enää perustu vahvasti ulkoisiin mittareihin, menestykseen tai rikastumiseen. Motivaatioon vaikuttaa tänä päivänä toiminnan vaikuttavuus: se, miten luovilla ratkaisuilla ja yrittäjyydellä voidaan vaikuttaa ja tehdä hyvää.

Yrittäjyydellä on mahdollista ratkaista lähes kaikenlaisia ongelmia. Yrittäjyys on kuitenkin tehokkainta silloin, kun idean ja ongelman takana on oma intohimo. Usein yrittäjyyttä ja luovia ratkaisuja ruokkivat jonkinasteinen henkilökohtaisuus sekä sisäinen motivaatio ongelman ratkaisemiseksi. Sisäinen motivaatio ajaa ratkaisua kohti silloinkin, kun asiat käyvät vaikeiksi.

Yrittäjyys on kuitenkin tehokkainta silloin, kun idean ja ongelman takana on oma intohimo.

Yrittäjämäinen ote ja luovuus osaksi jokaisen yrityksen ongelmanratkaisua

On selvästi tunnistettu, että yksi keino edistää yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista on juurikin yrittäjyys. PwC:n toimintaa ohjaa vahvasti tavoite ratkaista asiakkaiden ja yritysten merkittäviä ongelmia. On siis selvää, että myös meidän tulee kyseenalaistaa totuttuja tapoja tehdä töitä ja kulkea muutoksessa mukana erottautuaksemme kilpailijoista ja tarjotaksemme asiakkaillemme toimivia ratkaisuja.

Yksi hyvä esimerkki yrittäjämäisyyden tuomisesta osaksi isoa organisaatiota on PwC:n luova ongelmanratkaisun toimintapa nimeltään BXT (Business, Experience, Technology).

Toimintatavan avulla varmistamme sen, että lähdemme ratkaisemaan asiakkaan ongelman juurisyytä hyppäämättä suoraan pelkän ratkaisun tarjoamiseen. Kun otamme mukaan laajasti eri taustoista ja eri aloilta tulevia ihmisiä, pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen kuvan tilanteesta ja ongelmasta. Pyrimme huomioimaan ongelman ratkomisessa monet eri näkökulmat ja rakentamaan yhteisiä ratkaisuja asiakkaidemme kanssa. Henkilöstö on PwC:n merkittävin erottautumistekijä. Haluamme BXT-toimintatavan avulla tuoda ratkaisuissa esiin persoonallisuutemme sekä henkilökohtaiset kokemuksemme. Monimuotoisuus ruokkii innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja sekä synnyttää luovuutta

Monimuotoisuus ruokkii innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja sekä synnyttää luovuutta.

Väitän, että jos myös suuret yritykset uskaltaisivat hyödyntää toiminnassaan vahvemmin yrittäjämäisempää otetta, voisi ongelmiin syntyä aivan uudenlaisia ratkaisuja sekä uudenlaista ajattelua ja innovointia.

Lue lisää PwC:n luovaan ongelmanratkaisuun keskittyvästä BXT-toimintatavasta.

Santeri Palomäki

Konsultointi, Sustainability & Climate Change, PwC