XES

Xes Helsinki on yrittäjähenkisten ihmisten kansainvälinen yhteisö.

Tavoitteenamme on innostaa ihmisiä yrittäjyyteen, tarjota jäsenillemme paikka kasvaa ja kasvattaa ammatillista verkostoaan.

Xes Helsingin keskeiset arvot ovat monimuotoisuus, vaikuttavuus, syrjimättömyys ja henkilökohtainen kasvu. Kaikki toimintamme ja palvelumme perustuvat näihin arvoihin. Yhdistyksemme on avoin kaikille ja voi vain vahvistua sitä mukaa, kun jäsenkulttuuristamme tulee monipuolisempi ja rikkaampi. Haluamme vaikuttaa jäseniemme elämään avustamalla heidän henkilökohtaista kasvuaan sekä ekosysteemissä kehittämällä uusia ideoita ja uusia käsitteitä yrittäjyyden ympärille.