Ihan kaikkea ei tarvitse osata itse – monimuotoista ja monenmuotoista yrittäjyyttä tukemassa

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työ ovat olleet viime vuosina selkeästi nousussa. On upeaa huomata, kuinka yrittäjyyskasvatuksen myötä asenteet ovat rohkeita ja positiivisia yrittäjyyttä kohtaan. Vuonna 2018 tehdyssä taloudellisen tiedotustoimiston tutkimuksessa selvisi, että yläkouluikäisistä 42 % haluaisi jatkaa jotain olemassa olevaa yritystä ja noin kolmasosa voisi kuvitella perustavansa kokonaan uuden yrityksen. Vielä korkeakouluopiskelijoistakin 34 % haluaisi toimia yrittäjänä heti valmistumisen jälkeen.

Tausta yrittäjyyttä ennen voi olla hyvinkin monimuotoinen. Perinteisesti ajateltuna yrittäjyys tai yritys on voinut siirtyä vanhemmalta lapselle tai yrittäjyys on ollut itselle lähestulkoon ainoa vaihtoehto. Nykyisin projektimainen työ, oman osaamisen tuotteistaminen ja sitä kautta itsensä työllistäminen ovat nousevia kasvutrendejä. 

 

Yrittäjä kantaa suurta vastuuta liiketoiminnastaan ja virallisesta paperityöstä 

Yrittäjäksi siirtyminen vaatii yksilöltä vastuunottoa monella eri tasolla. Yhtäkkiä markkinoinnista, myynnistä ja asiakassuhteiden hallinnasta tulee osa jokapäiväistä tekemistä. Lisäksi myös taloudesta ja lakisääteisistä vastuista huolehtiminen jää yrittäjän omille harteille.  

Tiimini kanssa olemme huomanneet, että yrittäjillä intohimo omaan osaamiseen on erityisen kova, mutta heidän on ollut välillä hankala käsittää kaikkia yrittäjyyden tuomia vastuita sekä miten ne istuvat järjestelmään, jossa me kaikki Suomessa elämme. Kaikkein uusinta tämä on yrittäjille, jotka ovat muuttaneet Suomeen ja kotimaan järjestelmä on ollut hyvin erilainen. On vakuutuksia, on eläkeasioita, on verotusta, toiminimiä, osakeyhtiöitä ja sitten pitäisi ymmärtää vielä työllistävän yrittäjän vastuut. 

Onneksi tätä ei kuitenkaan tarvitsi osata itse. Jos pää siis menee pyörälle pelkästä ajatuksesta, ei huolta! On mahdollista keskittyä olennaiseen eli omaan liiketoimintaasi ja jättää esimerkiksi sosiaaliturvan ja eläkeasioiden syvempi ymmärrys meille. 

 

Kuluista voi tinkiä aluksi – älä kuitenkaan unohda vahvistaa turvaverkkoasi 

Yrittäjyys eroaa palkkatyöstä ja tukimuodoista, sillä yrittäjän sosiaaliturvan perustana ei enää olekaan se palkka, jonka työstään saa tai itselleen maksaa. Toinen ero liittyy siihen, että kukaan ei enää huolehdikaan lakisääteisestä perusturvasta tulevan eläkkeen ja sosiaaliturvan osalta.  

Yrityksen perustamisvaiheessa kuluista usein tingitään. Yrittäjät joutuvat välillä tinkimään myös omasta turvastaan. Joskus se on välttämätöntä, mutta se ei saisi koskaan tapahtua ymmärtämättä, millaisia vaikutuksia sillä omaan sosiaali- ja eläketurvaan on. 

Otetaan esimerkiksi Maija. Maija on toiminut palkansaajana ja saanut vuositasolla 20 000 € palkkaa. Hänen eläkekertymänsä ja sosiaaliturvansa on perustunut tuohon palkkaan ja työnantaja on vastannut lakisääteisistä maksuista Maijan puolesta. 

Maija ryhtyy yrittäjäksi samalle alalle. Yrittäjänä Maija määrittelee itse YEL-vakuutuksensa työtulon, jonka pohjalta muodostuu eläkemaksujen euromäärät. Näiden maksujen pohjalta muodostuvat vuorostaan niin vanhuuseläke kuin esimerkiksi sairauspäiväraha. 

Koska yritystoiminnan kassavirtaa on aluksi vaikeaa arvioida, Maija päättää maksaa eläkemaksuja säästömielessä vain minimin verran. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Minimi tarkoittaa vuositulona vajaata 8000 €, jolloin turvaavuuden taso laskee alle puoleen palkkatyöhön verrattuna. Näin Maijan turvaverkko esimerkiksi työttömyys- tai työkyvyttömyystilanteessa heikkenee. 

Kertymä eläkkeen osalta on siis sama sekä palkansaajalla, että yrittäjällä, mutta huomionarvoista on palkan ja työtulon ero. Niiden tulisi olla samalla tasolla, jotta etuudet ja eläkkeen kertymä pysyvät ennallaan. Erittäin ymmärrettävää on taloudellisten riskien hallinta, mutta heti toiminnan startattua yrittäjän kannattaa miettiä myös riskienhallintaa oman turvan ja terveyden kannalta.  

 

Oletko hukassa? Kysy neuvoa! 

Vaikka yrittäjä joutuu pitämään monta lankaa käsissään yksin, kaikessa ei tarvitse olla mestari. Kääntymällä jonkun toisen puoleen niin asiassa kuin asiassa, haasteiden ylämäki loivenee. 

Maria Ihalainen, myyntipäällikkö, työeläkeyhtiö Elo