Ei joko-tai vaan sekä-että

Rohkeus on sitä, että tekee vaikka pelottaisi. Siksi rohkeus on myös yksi yrittäjyyteen liitetyistä ominaisuuksista. Sen korostaminen saattaa kuitenkin lisätä kynnystä perustaa yritys – olenko juuri minä riittävän rohkea? Kynnystä nostaa myös tarpeeton vastakkainasettelu yrittäjyyden ja palkkatyön välillä – miten osaan tehdä tämän suuren valinnan? Voisimmeko muuttaa ajatteluamme enemmän siihen suuntaan, että tiukkaa linjanvetoa ja valintaa näiden välillä ei tarvitsisi tehdä, vaan voisimme korostaa molempien luontevaa vuorottelua ja rinnakkaiseloa työurallamme? Kannustetaan toisiamme kaikkeen monimuotoiseen ja aktiiviseen tekemiseen, jolla ylläpidämme parempaa yhteiskuntaa ja oman elämän onnellisuutta – tapahtui tekeminen sitten omassa yrityksessä tai palkkatyössä.

Voisimmeko muuttaa ajatteluamme enemmän siihen suuntaan, että tiukkaa linjanvetoa ja valintaa näiden välillä ei tarvitsisi tehdä, vaan voisimme korostaa molempien luontevaa vuorottelua ja rinnakkaiseloa työurallamme?

Yrittäjyyteen liittyvät kysymykset ovat isoja asioita yksilön elämässä, mutta ratkaisevia myös koko yhteiskunnan menestykselle. Meidän hyvinvointivaltiomme elää yrittäjyydestä ja yrittäjähenkisyydestä. Kannustaminen yrittäjyyteen on hyvä ymmärtää laajemmin. Tarkoitus ei ole, että ideaalitilanteessa kaikki olisivat yrittäjiä. Olennaisempaa on, että me kaikki arvostamme erilaista yrittäjyyttä ja yrittäjiä sekä pyrimme itsekin joka päivä yrittäjämäiseen toimintaan – määrätietoisuuteen, luoviin ideoihin ja itsensä peliin panemiseen. Näin tuemme omalla toiminnallamme yrittäjiksi ryhtyneitä, luomme yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja annamme myös itsestämme parhaan mahdollisen panoksen työnantajillemme.

Meidän hyvinvointivaltiomme elää yrittäjyydestä ja yrittäjähenkisyydestä.

Me fennialaiset olemme uskoneet tekemisen voimaan jo kohta 140 vuotta – aikakautena jolloin koko ihmiskunnan olemassaolon, elämisen ja yrittämisen edellytykset ovat mullistuneet. Asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun jatkuvuuden varmistajana olemme jakaneet heidän riskejään nopeasti muuttuvissa tilanteissa, niin että he ovat voineet elää ja yrittää täysillä, rauhallisin mielin ja keskittyen siihen, mikä juuri heille on tärkeää.

Vähennetään yhdessä yrittäjyyteen liittyviä turhia pelkojen ja ennakkoasenteiden luomisia ja vastakkainasetteluja! Näin saadaan suureltakin tuntuvien askelten ottaminen omalla työuralla tuntumaan vähemmän pelottavilta. Oman yrityksen tai sivutyön aloittaminen päivätyön ohessa on hyvä tapa testata omaa liikeideaa. Harjoitetaan kaikki rohkeasti yrittäjyyttä – tavalla tai toisella!

Laura Miettunen
Etelä-Suomen aluejohtaja
Fennia